sábado, 1 de noviembre de 2014

VERDADES E MENTIRAS

Estamos máis ou menos en maior ou menor medida todos de acordo na inutilidade práctica dos Servizos Públicos de Emprego á hora de recolocar parados. As estatísticas din que só conseguen recolocar menos dun 5% dos parados. Este parámetro ten dúas lecturas. o primeiro é que non hai apenas ofertas de traballo e o segundo é que as poucas ofertas de traballo que hai non se xestionan polos Servizos Públicos de emprego e que se xestionan por canles privadas, como as axencias de colocación.

"As axencias de colocación, reguladas no Real Decreto 1796/2010, do 30 de decembro, son entidades públicas ou privadas, que realizan actividades que teñen por finalidade proporcionar un traballo ás persoas desempregadas. Para conseguir este fin valorarán perfís, aptitudes ou coñecementos das persoas desempregadas e tamén poden realizar actuacións relacionadas coa busca de emprego, tales como a orientación, información profesional ou selección de persoal".

Se son necesarias as axencias de colocación, é lóxico dar por suposto que o SPE en España é ineficiente e que funciona claramente peor que outros servizos públicos de emprego europeos. Pero a verdade non é esa, o certo é que o debilitamento dos servizos públicos de emprego é un fenómeno xeral en toda a Unión Europea, e que este debilitamento é consecuencia de fenómenos xerais, como cambios tecnolóxicos, demográficos, de organización do traballo, do mercado laboral e da aparición de novas vías de busca de traballadores, como os portais de emprego.


É certo que, a consecuencia da crise de emprego que sufrimos, o número de ofertas xestionadas polos servizos públicos de emprego se reduciu, pero tamén o fixo e de forma moi profunda o volume de contratación a través das empresas de traballo temporal. O caso é que o sistema de intermediación laboral que ofrecen os SPE é realmente lamentable para todos os efectos e o primeiro que se ten que facer é axilizar e modernizar os sistemas actuais que presentan estes servizos.

As axencias de colocación que colaboren cos Servizos Públicos de Emprego prestarán os seus servizos de forma gratuíta aos traballadores e ás empresas, xa que os seus servizos se remunerarán polos respectivos SPE, nos termos establecidos no respectivo convenio de colaboración. Neste sentido o SPE finalizou un Acordo Marco, que é un procedemento de selección de axencias de colocación que poden colaborar cos SPE, que se tivesen xuntado a este. O acordo inclúe o pagamento ás axencias privadas de ata 3.000 euros por conseguir un contrato de seis meses a un desempregado de longa duración maior de 45 anos, pero tamén incorpora outros aboamentos dos que non se falara ata agora. Segundo o prego do acordo, que segue o que se fai noutros países, as axencias privadas recibirán unha cantidade fixa da administración por cada persoa cuxa inserción se lle encomende "con independencia do resultado". Esta contía non poderá superar o 50% do que cobraría por recolocar ese parado", cun límite de 400 euros (IVE incluído). A favor destas medidas hai quen di que hai empresas que necesitan esporadicamente traballadores temporais e requiren os servizos de ETTS. Se hai unha necesidade no mercado non vexo a necesidade de acudir a elas cando existen os SPE. As empresas poden acudir a estes centros a pedir traballadores e moitas fano pero outras prefiren ir a unha empresa privada, para buscar segundo manifestan habilidades nos candidatos que queren optar a un posto de traballo que os diferencie do resto como o dominio das novas tecnoloxías algo imprescindible capacidade de traballo en equipo, flexibilidade -en canto ao horario como aos imprevistos que poidan xurdir durante a xornada laboral-, actitude emprendedora e creativa, coñecemento de idiomas e a última, e nos menos importante, capacidade para traballar baixo presión...

Se aspiramos a conseguir unha economía máis competitiva, con actividades máis produtivas, que creen empregos de calidade, necesitaremos un sistema de emprego e un servizo público ben dotado, reforzado e fortalecido que sexa capaz de contribuír con éxito a vertebrar o noso mercado de traballo.
No hay comentarios:

Publicar un comentario