martes, 25 de noviembre de 2014

REFLEXIÓN INDIVIDUAL MÓDULO 3


A persoa que busca traballo parte dunha situación diferente a todas as demais, xa que depende das súas propias capacidades, formación, dispoñibilidade, recursos, aspiracións, etc.

Por outra banda, quen acude a orientación laboral demanda un asesoramento para acercarse a una plan de traballo, pero esto non quere decir que necesariamente teña que incluirse nun itinerario, posto que a orientación laboral é un proceso continuado de axuda a persoas que o necesitan, axudándolle a tomar decisións para que deste xeito acaden os seus obxectivos, facilitando os recursos e competencias que lle permitan elixir, tomar decisións, planificar e avaliar resultados.


Os principais obxectivos da orientación por tanto, serían:
  • -Establecer e determinar os obxectivos do demandante para poder saber qué actuacións convén realizar
  • -Explorar as competencias xerais e técnicas
  • -Fomentar e potenciar a autonomía do demandante
  • -Establecer un plan de traballo inicial para que poida afrontar a busca de emprego.


De este asesoramento individual pode formalizarse a través de unha ou varias entrevistas un IPI, un compromiso entre as dúas partes, orientador e orientado, pero non sempre, posto que o demandante IPI ten que ser aquel que se atopa perdido na busca de emprego e que necesita un acompañamento neste proceso.


Na construción do itinerario  faise un proceso cunha serie de intervencións técnicas que van desde a revisión do perfil persoal e profesional e a avaliación do seu potencial de ocupabilidade para facilitarlle unha toma de decisións razoada, construíndose en tres fases:

  • -Fase de inicio, na que se elabora o perfil profesional e se concreta o plan de traballo, firmándose o compromiso de actividades.
  • -Fase de seguimento, na que o demandante realizará as actividades propostas, cun seguimento por parte do técnico.
  • -Fase fin na que o que se busca é a consecución do obxectivo proposto, ou que noutro caso pode dar lugar a abandono ou caducidade do tempo.

O obxectivo de gran parte do  módulo 3 do curso é dalgún xeito unha guía para o orientador, que inclúen dúas ponencias de Ana Peón Nistal na que fixo unha clara exposición do que debe ser unha boa entrevista de traballo, con importantes consellos que debe transmitir calquera orientador á hora de enfrontar ó seu orientado coa entrevista e a ponencia de María Luisa Padilla, máis centrada nas competencias do demandante como forma de selección moi habitualmente utilizada na actualidade polas empresas, aportando as claves máis importantes para afrontar unha entrevista por competencias ou unha actividade grupal para descarte de candidatos.


Outro dos campos que se abordan dentro do módulo 3 son as técnicas e ferramentas para o acceso ó emprego e ó autoemprego outorgando gran importancia ó currículum vitae e resaltando o modelo da cooperativa como unha boa posibilidade de autoemprego, contando coa presenza do Subdirector Xeral de Traballo e Economía Social e representantes de Cooperativas, que fixeron unha exposición deste modelo.
O director do Igape tamén fixo unha exposición do traballo que esta entidade presta para tentar mellorar o sistema produtivo galego.

 

Por último e para rematar o módulo Fernando Agulló mostrounos como elaborar  un plan de empresa, partindo do estudio do mercado prestando especial importancia ó produto que se vai vender, como se vai vender, a quen se vai vender debendo utilizar o mesmo para decidir se o proxecto é viable ou se é preciso reconducir  algún aspecto comercial, produtivo, organizativo ou financieiro, permitindo analizar a situación da empresa ante o mercado real e os competidores e determinar o modelo adecuado para acadar os obxectivos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario